Hakeminen Kettutien palvelutalon asukkaaksi


Voit hakea palvelutalosta asuntoa täyttämällä ja palauttamalla hakemuslomakkeen liitteineen: Asukkaiksi valittujen kanssa tehdään henkilökohtainen sopimus asumispalveluista: Hakijoilta edellytetään vähintään 65 vuoden ikää ja palveluntarvetta. Lisäksi asukasvalinnoissa noudatetaan Helsingin kaupungin palveluasumisen asukasvalinnan varallisuusrajoja, minkä vuoksi hakijan on toimitettava selvitys varallisuudestaan. Tulorajoja asuntoihin ei ole.

Kun sopiva asunto on tarjolla, hakijaan otetaan yhteyttä ja tarjotaan mahdollisuutta tulla tutustumaan
huoneistoon.   What do you want to do ?New mailCopy
What do you want to do ?
New mail